A browser extension to easily rehost files using a 'Pomf clone'. Comments about the code quality will most likely be ignored. Patches or pull requests are welcome.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
pomf-rehost/options.html

66 řádky
1.8 KiB

<!doctype html>
<html>
<head><title>pomf-rehost options</title></head>
<body>
Pomf clone/Pomf-like:
<select id="pomfclone">
<option value="https://p.fuwafuwa.moe">p.fuwafuwa.moe (HTTPS)</option>
<option value="https://pomf.pyonpyon.moe">pomf.pyonpyon.moe (HTTPS)</option>
<option value="https://steamy.moe">steamy.moe (HTTPS)</option>
<option value="https://mixtape.moe">mixtape.moe (HTTPS)</option>
<option value="https://cocaine.ninja">cocaine.ninja (HTTPS)</option>
<option value="https://fuwa.se/api/upload">fuwa.se (HTTPS)</option>
<option value="https://cuntflaps.me">cuntflaps.me (HTTPS)</option>
<option value="https://pomf.is">pomf.is (HTTPS)</option>
<option value="custom">Custom</option>
</select>
<br />
URL:
<input type="text" id="urlbox">
<br />
<br />
After upload:<br />
<input type="radio" name="tabbehaviour" id="newtab" value="newtab" checked> Open new tab<br />
<input type="radio" name="tabbehaviour" id="replacetab" value="replacetab"> Replace current tab
<br />
<br />
<input type="checkbox" id="copytoclipboard"> Copy URL to clipboard<br />
<input type="checkbox" id="replacebookmark"> Replace bookmark (if original URL is bookmarked)
<br />
<br />
<input type="checkbox" id="disableblacklist"> Disable URL blacklist<br />
<br />
<br />
<!--
TODO:
* Add progress/status messages
* Add imageboard thread archival support
* Add booru support
* Add imgur album support
* Option to download a copy (checkbox)
* Error checks and messages
* Context menu item
* Optionally convert gif to webm
* Option to use a random Pomf clone
-->
<button id="save">Save</button>
<br />
<div id="status"></div>
<script src="options.js"></script>
</body>
</html>