22 Коміти (master)

Автор SHA1 Повідомлення Дата
  Les De Ridder e370002163 Clean up Pomf-clone/Pomf-like list and add steamy.moe 4 роки тому
  Les De Ridder 628404c16b Add cuntflaps.me 4 роки тому
  Les De Ridder d3179bff89 Add missing gfycat URL check 4 роки тому
  Les De Ridder 047a61ea0d Add the .svg file extension 4 роки тому
  Les De Ridder 006053c850 Support file hosts that provide a Pomf API as a secondary API 4 роки тому
  Les De Ridder e290006182 Add cuntflaps.me to URL blacklist 4 роки тому
  Les De Ridder 20bfd02c1f Add pomf.pyonpyon.moe 4 роки тому
  Les De Ridder 4a06ac67f2 Add Skype support 4 роки тому
  Les De Ridder 7d5e229317 Add experimental Pixiv support 4 роки тому
  Les De Ridder 289a0a050e Fix URL blacklist 4 роки тому
  Les De Ridder 8c3a4c3f15 Add experimental Instagram support 4 роки тому
  Les De Ridder d8f4a2fa44 Update pomf list 4 роки тому
  Les De Ridder 1584fe44eb Add blacklist disabling option 4 роки тому
  Les De Ridder 152f54f23b Fix memory leak 4 роки тому
  Les De Ridder 1c7df139ef Add item to TODO list 4 роки тому
  Les De Ridder 757c92612c Add working gifv support 4 роки тому
  Les De Ridder 0c2b28d11c Remove broken gifv support 4 роки тому
  Les De Ridder 84c2a66294 Add gifv extension 4 роки тому
  Les De Ridder 997e826002 Add copying to clipboard and replacing bookmarks 4 роки тому
  Les De Ridder 447b0b6db2 Add items to TODO list 4 роки тому
  Les De Ridder 7465e79a2a Add TODO list 4 роки тому
  Les De Ridder 6511dcb585 Implement basic functionality 4 роки тому