-

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly

V tomto období nebyla žádná aktivita při odevzdání.