A simple paste web application made with Laravel and Pygments https://pst.moe
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 

28 rader
900 B

require 'json'
require 'yaml'
VAGRANTFILE_API_VERSION ||= "2"
confDir = $confDir ||= File.expand_path("vendor/laravel/homestead", File.dirname(__FILE__))
homesteadYamlPath = "Homestead.yaml"
homesteadJsonPath = "Homestead.json"
afterScriptPath = "after.sh"
aliasesPath = "aliases"
require File.expand_path(confDir + '/scripts/homestead.rb')
Vagrant.configure(VAGRANTFILE_API_VERSION) do |config|
if File.exists? aliasesPath then
config.vm.provision "file", source: aliasesPath, destination: "~/.bash_aliases"
end
if File.exists? homesteadYamlPath then
Homestead.configure(config, YAML::load(File.read(homesteadYamlPath)))
elsif File.exists? homesteadJsonPath then
Homestead.configure(config, JSON.parse(File.read(homesteadJsonPath)))
end
if File.exists? afterScriptPath then
config.vm.provision "shell", path: afterScriptPath
end
end