Default to raw response for curl

master
Les De Ridder před 6 roky
rodič 7e49b37fb8
revize 06a85be7da
V databázi nebyl nalezen žádný známý klíč pro tento podpis
ID GPG klíče: 5EC132DFA85DB372
  1. 13
      app/Http/Controllers/PasteController.php

@ -50,7 +50,16 @@ class PasteController extends Controller
public function view(Request $request, Paste $paste)
{
$format = $request->input('format', 'html'); //TODO: Use HTTP content negotiation for the default format
//TODO: Use HTTP content negotiation for the default format
$userAgent = $request->header('User-Agent');
if(substr($userAgent, 0, 4) == 'curl')
{
$format = $request->input('format', 'raw'); //default to raw format for curl
}
else
{
$format = $request->input('format', 'html'); //default to html format for other user agents
}
switch($format)
{
@ -59,7 +68,7 @@ class PasteController extends Controller
case 'raw':
return $this->view_raw($paste);
case 'json':
return $this->view_json($paste);
return $this->view_json($paste);
case 'latex':
return $this->view_latex($paste);
case 'png':

Načítá se…
Zrušit
Uložit