Cross-platform advanced subtitle editor
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 
odrling 95914161ee normalize timecodes for every formats except matroska 10 miesięcy temu
..
ass Silence a warning 6 lat temu
audio Fix overflow issues with truncated pcm files 6 lat temu
common normalize timecodes for every formats except matroska 10 miesięcy temu
include normalize timecodes for every formats except matroska 10 miesięcy temu
lua Reduce error-handling bloat a bit 6 lat temu
osx Mark a bunch of things as overriding virtual functions 6 lat temu
unix Set ?dictionary to the correct thing on OS X. Closes #1766. 7 lat temu
windows fix mingw build 11 miesięcy temu
meson.build meson: fix source file inclusion in libaegisub on osx 12 miesięcy temu