Simple temporary file hosting https://u.fuwafuwa.moe
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 

18 satır
389 B

<?php
require_once "rain/rain.tpl.class.php";
raintpl::configure( 'path_replace', false);
raintpl::configure( 'tpl_dir', 'rain/template/');
raintpl::configure( 'cache_dir', 'rain/cache/' );
$tpl = new RainTPL;
$title = "Temp File Hosting";
$tpl->assign("title", $title);
$tpl->assign("site_name", CONFIG_SITE_NAME);
$tpl->draw("header");
$tpl->draw("error");
$tpl->draw("footer");
?>